Serstech får order från polismyndighet i Indien

Serstech bekräftar att de vunnit ett myndighetsanbud i nordöstra Indien med fokus på identifiering av sprängmedel och farliga kemikalier. Serstechs lösning kommer användas av delstatspolisens anti-terrorismdivision. Ordervärdet uppgår till 625 000 SEK.

 Serstech har under 2016 genomfört ett antal satsningar på den indiska marknaden tillsammans med lokala återförsäljare där ett antal instrument inkluderande mjukvarulösningen ChemDash köpts in av ett flertal myndigheter och privata aktörer för utvärdering.

 “Det känns oerhört roligt att redan nu få skörda av de insatser vi gjorde under förra året på den indiska marknaden. Denna ordern har vi fått efter en längre utvärdering av vårt instrument av användaren och det är en styrka för oss att de valt vår lösning för att skärpa sina aktiviteter inom terrorismbekämpning.” säger Mikael Wanland, VD, Serstech AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)

Tel: 0760 941217 E-mail: mw@serstech.com

Thomas Pileby, styrelseordförande

Tel: 0702 072643 E-mail: tp@serstech.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Serstech AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 Januari, 2017 kl. 09.00.

 Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com