Serstech erhåller ett Beslut om Användning och Systemsäkerhetsgodkännande för genomförande av organisations och metodförsök i Sverige.

Systemsäkerhetsgodkännandet och Beslut om Användning (BoA) är ett första steg till ett formellt godkännande inom den svenska försvarsmakten samt andra myndigheter i Sverige.

Den svenska marknaden är för Serstech oerhört viktig då dess internationella renommé inom CBRNe området är väldigt högt. Serstech har under en längre tid jobbat med en rad olika myndigheter för att få till stånd dessa dokument och i processen fått en detaljerad kunskap om den svenska CBRNe industrin.

 “Rent konkret betyder detta BoA att svenska försvarsmakten kommer att utvärdera och testa vår lösning enligt en försöksplan som gjordes i samband med godkännandet. När väl utvärderingen är klar kommer vi få ett oerhört kraftfullt verktyg, “ticket to sell” inför våra satsningar hos svenska såväl som utländska myndighetersäger Mikael Wanland, VD Serstech AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)
Tel: 0760 941217 E-mail: mw@serstech.com
Thomas Pileby, Director, Co-Founder

Tel: 0702 072643 E-mail: tp@serstech.com

Om Serstech AB: Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com