SERSTECH AB: Sista dag för handel med BTA den 28 februari 2018

Företrädesemissionen som genomfördes under januari 2018 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Serstechs BTA (betald tecknad aktie) är den 28 februari 2018 och stoppdagen den 2 mars 2018. De nya aktierna beräknas finnas på respektive vpkonto/depå den 6 mars 2018.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 7 213 421,925 kronor fördelat på 64 119 306 aktier.

Projektledare och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är projektledare och Advokatfirman Vinge legala rådgivare för Serstech i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Sandor, VD Serstech AB

+46 739 – 60 60 67

ss@serstech.com

Om Serstech AB (publ)

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech 100 Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com.