SERSTECH AB: Serstech får sin första större order i Europa

Serstech har fått en order från Rumänien och Bulgarien på drygt 1,7 MSEK. Ordern är den första större ordern till myndigheter i Europa och slutkunderna är den nationella polismyndigheten i Rumänien och Bulgariens inrikesdepartement. Ordern inkluderar dels Serstechs Raman-instrument och dels databasen för kemiska stridsmedel.

Serstech har tagit fram databasen för kemiska stridsmedel tillsammans med europeiska samarbetspartners och har sedan november 2017 ett tillverkningstillstånd från ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, för tillverkning och export av databasen. Tillståndet krävs eftersom databasen klassats som krigsmateriel då den innehåller information som kan användas tillsammans med Serstechs instrument för att identifiera kemiska stridsmedel.

“Ordern till Rumänien är signifikant av flera skäl – dels är det vår största order hittills till europeiska myndigheter och dels är det vår första order på vår smalaste nischprodukt – databasen med kemiska stridsmedel. Vi har sett ett ökande intresse för databasen och att vi så snabbt efter lanseringen har fått en relativt stor order bådar gott inför framtiden”, säger Serstechs VD Stefan Sandor.

Ordervärdet är 170 kEUR och leverans planeras till maj 2018.

Vid frågor, vänligen kontakta VD Stefan Sandor på 0739-606067.

Denna information är sådan information som Serstech AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 14.40 den 1 mars 2018.


Om Serstech AB (publ)

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech 100 Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com.