Serstech CEO interview in Swedish business newspaper Dagens Industri

The newspaper article was published on Monday, June 5, 2023.

 

Kraftigt ökad tillväxt för Serstech när omvärlden skakar

Serstech upplever sitt bästa år någonsin med kraftigt ökad tillväxt under årets första halvår. Narkotikaproblematik och krig i närområdet öppnar dörrar för ny teknik och nya lösningar. – Vi ser nu kraftigt ökade försvarsanslag och investeringar för att bekämpa narkotika. Potentialen är enorm, vi skrapar fortfarande på ytan, säger bolagets vd Stefan Sandor.

 

Ökad problematik kring narkotika samt en orolig omvärld är två megatrender som har medverkat till att säkerhetsbolaget Serstech nu ser en kraftigt ökad tillväxt av lättanvända produkter och lösningar med ny teknik för räddningstjänst, tull, polis och militär.

– Under pandemin låg fokus på pandemirelaterad verksamhet men nu har behovet svängt 180 grader och tillväxten har ökat kraftigt under 2023. Tillväxten från kommunicerad försäljning uppgår redan till mer än 130 procent jämfört med helåret 2022, säger Stefan Sandor, vd på Serstech.

Vad erbjuder Serstech?

– Serstech erbjuder datormjukvara och Raman-spektrometrar för identifiering av främst farliga kemikalier som narkotika, bomber, industriella kemikalier och gifter, läkemedel och kemiska stridsmedel. Instrumenten är lätthanterade, kräver minimal utbildning och är så små att de kan förvaras i en ficka eller liten väska. Serstech erbjuder också en patenterad SERS-lösning som kan identifiera mycket små mängder och mycket låga koncentrationer av många ämnen. Detta kan användas för att hitta spår av narkotika, spår av kemikalier i vatten, och mycket annat. Produkterna är utvecklade och tillverkade i Sverige och har inga komponenter från Kina.

Vad driver den kraftigt ökade tillväxten?

– Det är en kombination av olika händelser. Förutom ökad narkotikaproblematik och en skakig omvärld har vi nya produkter på marknaden (Serstech Arx) som nu finns i volymproduktion och är vältajmat med att marknaden kommer tillbaka. Vi har också ett bra lager av komponenter och kan fortsätta att producera för fullt. Eftersom inga inköp har gjorts på nästan tre år, finns det ett stort uppdämt behov av Raman- spektrometrar. Och dessvärre har problemen ökat med narkotikabekämpning då tull och polis inte har fokuserat på detta under pandemin, säger Stefan Sandor.

Det ökande problemet med narkotika – påverkar det er affär?

– I stundande dåliga ekonomiska tider brukar investeringar i säkerhet att öka, på grund av ökande problem, inte minst inom narkotika. Narkotika är den vanligaste dödsorsaken bland personer i åldersspannet 20–35 är relaterat till läkemedel (t ex opioder) och narkotika. I EU förs det in opiat-baserad narkotika för ca 24 miljarder Euro om året, och bara 6 procent fångas in av myndigheter. Vissa uppskattar till och med värdet till 100 miljarder Euro totalt.

En orolig omvärld – påverkar det också tillväxten?

– Ja, absolut. Kriget i Ukraina har kraftigt drivit upp investeringarna i säkerhet, både i Europa och i världen. Tyvärr finns det en kraftigt ökad risk för användning av kemiska stridsmedel, något som våra instrument är väldigt bra på att identifiera. Dessutom har både Nato och EU satt av stora resurser för att öka beredskapen, vi ser därför en extremt ökad efterfrågan inom det här segmentet. Nato har också nyligen beslutat att alla medlemsländer ska kunna hantera CBRNE-attacker självständigt och alla medlemsländer måste nu investera i detta.

På vilket sätt är Serstech en gamechanger på denna marknad?

– Vår främsta konkurrent är egentligen inte andra instrumenttillverkare, utan gammeldags ”kemikit”. Nackdelarna med den gamla tekniken är många men sammanfattningsvis handlar det om dålig precision. Eftersom vi nu introducerat extremt lättanvända produkter som är riskfria för användaren, vågar fler investera och använda modern teknik. Våra instrument är idag de minsta, lättaste, snabbaste och mest kostnadseffektiva på marknaden. Och vår SERS-lösning är den mest känsliga och kan detektera mycket små mängder och koncentrationer.

Hur ser marknaden ut och var finns tillväxtpotentialen?

– Vi finns idag i 63 länder där de viktigaste marknader är Sydostasien, EU och Nordamerika. Potentialen är enormt stor, vi skrapar fortfarande på ytan. Vi tror att vi kommer få störst ökningar i EU följt av Nordamerika. Den totala marknadspotentialen globalt är flera miljarder kronor och vi tror att en åtkomlig marknadsandel för oss ligger på 15–25 procent på sikt. Idag ligger vår sälj-pipeline på en nivå mellan 200 och 300 procent jämfört med före pandemin och vi ser en mycket hög efterfrågan, säger Stefan Sandor.

Vilka är era framgångsfaktorer?

– Vi har etablerat oss som en trovärdig spelare på en mycket konservativ marknad. Vi har branschens bästa kundsupport och vi anses vara innovativa, snabbfotade och med bra service, både i sälj och eftermarknad. Valen vi gjorde 2019 när vi började arbetet med Serstech Arx har fallit väl ut. Försäljningen under 2023 är ett tydligt bevis på att vi har gjort rätt saker, haft rätt erbjudande och att vi verkar inom rätt marknadssegment.

Vilka finansiella mål har ni för 2023?

– Vårt långsiktiga mål är att nå minst 50 procent tillväxt i genomsnitt varje år, under de kommande fem åren. I år ligger vi långt över detta, tillväxten från kommunicerad försäljning uppgår redan till mer än 130 procent jämfört med helåret 2022. Vi räknar med en kraftig tillväxt under resten av 2023 och även under 2024.

Förutom er position som gamechanger, varför ska man investera i Serstech?

– Jag menar att vi medverkar till att göra Sverige mer självförsörjande med försvarsteknik. I årsskiftet 2022/23 genomförde vi en emission och fick nyligen vår största order någonsin på knappt 28 MSEK, vilket är mer än 10 MSEK högre än hela 2022:s nettoomsättning. Vi har en stark kassa, välfungerande produktion, bra komponentlager och kan därmed leverera snabbt på beställningar. Ett annat skäl är den låga värderingen av bolaget – bara den senaste ordern motsvarar nästan en tredjedel av börsvärdet. Med våra mycket höga bruttomarginaler, långt över 50 procent, har vi goda förutsättningar att bli lönsamma, nu när volymerna äntligen kommer. Vi har också tre godkända patent och nio patentansökningar som ser lovande ut.

Vilka utmaningar står i fokus?

– I säkerhetsbranschen chansar man aldrig, utan man vill ha beprövad teknik, beprövade produkter och leverantörer. Efter drygt fem år på marknaden börjar vi nu anses som just detta. Vi jobbar nu med att tredubbla produktionskapaciteten och har lagt produktion hos en extern partner i Sverige.

Vad har du för förväntningar på 2023?

– Vi har lämnat tre tuffa år bakom oss med kostnadsneddragningar och har nu svängt om 180 grader. Med skicklighet och timing har vi lyckats få alla faktorer att sammanfalla och förstärka varandra – förutsättningarna har aldrig varit bättre. Vi ser ett stort erkännande på marknaden för våra produkter och har många inkommande förfrågningar. Jag är stolt över att vara med och göra världen bättre och säkrare, framför allt i tider som dessa med ökande narkotikaproblem och krig i vårt närområde, avslutar Stefan Sandor.

Om Serstech

Serstech utvecklar och marknadsför handhållna instrument för kemisk analys i fält, främst för användning av myndigheter och för identifiering av farliga ämnen som narkotika, bomber, industriella kemikalier och kemiska stridsmedel. Försäljningen av produkterna Serstech Arx, Serstech 100 Indicator och Serstech ChemDash sker genom ett världsomspännande partnernätverk med över 160 partners i 63 länder. Kunderna återfinns främst inom polis, tull, räddningstjänst och militär och viktiga referenser har etablerats på alla marknader. Detta inkluderar även FN och Världstullorganisationen. Läs mer på: https://serstech.com/investors/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *