Serstech tecknar avtal med distributör i Iran

Serstech har tecknat avtal med Parto Zist Pishro i Teheran avseende den iranska marknaden. Parto Zist är verksamt inom läkemedelsindustrin och akademin, med såväl större läkemedelsbolag som ledande universitet till kunder. Bolaget ser Serstechs helhetslösning för identifikation av kemiska substanser som ett intressant komplement till sin övriga produktflora där ett flertal synergier har identifierats.

Samarbetet innebär att Parto Zist kommer att förvärva en handfull instrument för demosyfte där en initial levereras, med en nyutvecklad databas med 336 stycken läkemedelsämnen, levereras idag. Ordervärdet understiger KSEK 200.

Iran är en mycket intressant och växande marknad, säger Serstechs tf VD Thomas Pileby och välkomnar samarbetet med Parto Zist.

Genom Parto Zists position på marknaden kommer de integreringsmöjligheter som Serstechs kemiskt intelligenta beslutsstödsystem ChemDash erbjuder för tredjeparts instrument, att kunna utnyttjas maximalt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Pileby, tf VD, Serstech AB (publ)
Tel: 070-207 26 43 E-mail: tp@serstech.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Serstech AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2017.

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified Adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com