SERSTECH AB: Serstech vinner upphandling från polismyndighet i Indien på över 1 MSEK

Serstech  har vunnit ännu ett myndighetsanbud i Indien med fokus på identifiering av sprängmedel. Serstechs lösning kommer användas av en lokal polismyndighet med fokus på terrorismbekämpning. Ordern är värd över 1 MSEK och innefattar ett flertal instrument och mjukvara som skall levereras före årsskiftet.  Ordern omfattar även en option på ytterligare en leverans före utgången av mars månad 2018 på ytterligare 1 MSEK.  

 

Indiska myndigheter har under lång tid arbetat för att öka sin beredskap och att i förebyggande syfte fånga upp potentiella hot och allt sedan Serstechs första order i Indien i början av 2016, har företaget fortsatt arbetet med att engagera sitt återförsäljarnätverk på den indiska marknaden. Till skillnad från många andra länder sker upphandlingar i Indien på lokal basis där varje enskild, lokal myndighet bär ansvaret för uppbyggnaden av sin egen beredskap och förmåga.  

 

“Det är glädjande att vi vinner upphandlingar i Indien och denna orden är ytterligare ett bevis på att vi gör rätt aktiviteter på den indiska marknaden. Just denna upphandling är den största upphandlingen vi vunnit på den indiska marknaden.” säger Thomas Pileby, tf.VD, Serstech AB.

 

“Den senaste ordern i Indien är för oss ett tydligt bevis på att den satsning vi gjort på sprängmedel ligger rätt i tiden. Vårt övergripande koncept med fokus på instrument och mjukvara, användarvänlighet och en stark lokal närvaro har varit ett framgångsrikt recept för oss på den annars krävande indiska marknaden.” säger Sophie Persson , styrelsens ordförande, Serstech AB

 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Serstech AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 december  2017, kl 8:45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Pileby, tf. VD

Tel: 0702 072643 E-mail: tp@serstech.com

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com