Serstech erhåller order på ChemDash

Serstech har erhållit en order på ChemDash där ChemDash samordnar information från utrustning från tredje part.
Ordern på närmare 1.5MSEK innebär att Serstech för kunds räkning i Asien tar in information från röntgensystem och sammanfogar det med information från Serstechs handhållna Raman instrument, Serstech 100 Indicator. Betalning har redan erhållits och leverans sker under våren 2017.

Serstech lanserade ChemDash under 2016 med målsättningen att kunna inkludera information från en mängd olika utrustningar. Genom att inkludera information från olika källor kan ChemDash användas som ett verktyg för att på ett enkelt sätt samla information från olika mätningar, bilder samt manuella arbetsmoment. Genom att samla all denna data på ett ställe får användaren en bättre överblick på sina mätningar, bättre spårbarhet och ett effektivt verktyg för att skapa mätrapporter. ChemDash erbjuder även möjligheten att kunna dela med sig av mätningar och på så sätt bidra till effektivare beslut.

 “En mätning är endast början på en beslutskedja där ett eller flera resultat ligger till grund för ett beslut för agerande. I många fall krävs mätningar från olika typer av utrustning för att ta ett bra beslut. Vår kund kommer med hjälp av ChemDash få ett kraftfullt verktyg för snabbare och enklare beslut, inte bara från mätningar med vårt instrument men även från annan utrustning. Genom vårt öppna ekosystem öppnar vi för en spännande möjlighet i en miljö där man historiskt sett tillhandahåller isolerade och företagsspecifika IT system.”
säger Mikael Wanland, VD Serstech AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)
Tel: 0760 941217 E-mail: mw@serstech.com
Thomas Pileby, styrelseordförande
Tel: 0702 072643 E-mail: tp@serstech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Serstech AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017, kl 12:00

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified Adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com