SERSTECH AB: Serstechs ledning tecknar aktier i företrädesemissionen

Serstechs VD Stefan Sandor tecknar 200.000 aktier i den pågående företrädesemissionen och får därmed ett totalt innehav av 600.000 aktier. Företagets grundare och CFO Thomas Pileby tecknar 361.700 aktier och får därmed ett totalt innehav av 1.215.100 aktier, privat och genom bolag. Styrelseordförande Sophie Persson tecknar ytterligare 8500 aktier och får ett totalt innehav av 25.500 aktier efter emissionen.

Företagets uppdaterade go-to-market-strategi och samarbetet med systemintegratörer för att nå en större och bredare marknad ligger till grund för ledningens optimistiska syn på framtiden.

Företrädesemissionen pågår fram till 30 januari 2018 och två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie för 1,15 kr. Det finns även möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier till emissionskursen utan teckningsrätter och mer information om hur detta går till finns i det informationsmemorandum som publicerades i mitten av januari. Se www.serstech.com för ytterligare information om företrädesemissionen.

Vid frågor, vänligen kontakta VD Stefan Sandor på 0739-606067.

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com.