SERSTECH AB: Serstech har fått sin första kund i Kina inom kvalitetskontroll

Serstechs säljpartner i Kina har sålt sitt första instrument på den kinesiska marknaden. Slutkunden är Guangxi Institute of Product Quality Inspection som är verksamt inom kvalitetskontroll och är ackrediterat av kinesiska myndigheter inom området. Kunden använder instrumentet i ett utvärderingsprojekt där syftet är kvalitetskontroll av petrokemiska produkter, vilket är ett potentiellt nytt affärsområde för Serstech. Det aktuella instrumentet levererades från säljpartnerns lager och påverkar således inte faktureringen för 2018.

Serstechs instrument och mjukvara används idag framför allt för att identifiera kemikalier inom säkerhetsbranschen och kunder omfattar bland annat tull och polismyndigheter och sedan december 2017 även FN. 

Likviden från den nu pågående nyemissionen kommer att användas för att utveckla partnernätverket med systemintegratörer och att genom dessa börja adressera för bolaget nya marknader. Ordern till Kina indikerar att både den uppdaterade go-to-market-strategin och diversifieringen utanför säkerhetsbranschen är rätt väg framåt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Sandor VD Serstech AB

Tel: 0739  60 60 67 E-mail: ss@serstech.com

Denna information är sådan information som Serstech AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.30 den 17 januari 2018.

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com.