SERSTECH AB: Serstech mottager order från läkemedelsindustrin respektive Sverige

Serstech har mottagit en första order från läkemedelsindustrin från ett företag i Mellanöstern, efter en utvärderingsperiod som nu är avslutad. Slutkunden kommer att använda Serstechs produkter för ankomstkontroll av råvaror till läkemedelsproduktion. Denna första order är relativt liten, men kan komma att växa efterhand som kunden fortsätter arbetet med att modernisera sina kvalitetsprocesser. Ordern är ett resultat av Serstechs ambition att expandera även utanför säkerhetsmarknaden, på vilken bolaget hittills fokuserat.

Serstech har även fått en första beställning från den svenska polismyndigheten och Nationellt Forensiskt Centrum, som tidigare hette Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, i Linköping. Serstech har åtskilliga utländska polismyndigheter som kunder, men detta är den första ordern i Sverige.

“Även om det initiala ordervärdet är under en halv miljon i båda fallen, är det viktiga steg mot att realisera Serstechs expansionsstrategi och ytterligare ett exempel på att våra lösningar fungerar bra även utanför säkerhetsbranschen”, säger Stefan Sandor, Serstechs VD.

Båda beställningarna kommer att levereras från Serstech i slutet av januari.

 Denna information är sådan information som Serstech AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.30 den 25 januari 2018.

Vid frågor, vänligen kontakta VD Stefan Sandor på 0739-606067.

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech 100 Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com.