SERSTECH AB: Rättelse av fel i den tidigare pressreleasen “Beslut vid ordinarie årsstämma”

Denna pressrelease ämnar att rätta ett fel i pressreleasen avseende beslut fattade vid ordinarie årsstämma publicerat kl 17 den 27:e april.

Pressreleasen som publiserades på svenska och engelska var fel i att påstå följande:

“Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.”

Informationen är emellertid inte sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Thomas Pileby, 
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072643
e-post: tp@serstech.com

eller besök www.serstech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april, 2020 kl. 21.55

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB, tel: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.

Om Serstech
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument baserade på ramanteknik, skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från sprängämnen och narkotika till farligt gods, industri- och läkemedelskemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige.

Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.