Höjd beredskap inför större beställningar

Under de senaste två och ett halvt åren har effekterna av pandemin gjort att den sammanlagda ordervolymen på marknaden varit låg. För att hushålla med kassan har Serstech gjort begränsade investeringar i produktutveckling, sälj och produktion under perioden. Nu är tiden kommen att återstarta den offensiva satsningen inom sälj och produktutveckling och för att säkerställa produktionskapacitet och komponentlager. Av denna anledning föreslås en extra bolagsstämma att ge styrelsen ett bemyndigande att genomföra en emission om eller när behovet uppstår. Separat kallelse till extra bolagsstämma kommer att kommuniceras idag.

Eftersom väldigt få beställningar förekommit under lång tid finns det ett stort uppdämt behov på marknaden och de upphandlingar som nu publiceras är betydligt större än de som förekom före pandemin. För att kunna leverera de förväntade beställningarna behöver Serstech bygga upp ytterligare komponentlager, säkerställa produktionskapacitet och dessutom bygga en större beredskap inom utvecklingsorganisationen. Det sista är nödvändigt eftersom komponentbristen förväntas tvinga fram ytterligare produktförändringar.

”Vi vet att behovet i marknaden varit stort under det senaste året, men det är först nu som behovet översatts i konkreta upphandlingar. En utmaning som sammanfaller med en kraftigt ökande efterfrågan är att produktlivscykeln för avancerade komponenter minskat på grund av komponentbristen, vilket kräver stora utvecklingsresurser för att kontinuerligt anpassa våra produkter”, säger Stefan Sandor, Serstechs VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Sandor,

VD, Serstech AB, telefon: 0739 606067

E-post: ss@serstech.com

eller

Thomas Pileby,

Styrelseordförande, Serstech AB, telefon: 0702 072643

E-post: tp@serstech.com

eller besök: www.serstech.com

Denna information är sådan insiderinformation som Serstech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2022 kl. 08:45 CEST.

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Om Serstech

Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudskligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com