SERSTECH AB: Serstech utser Stefan Sandor till ny VD

Serstechs styrelse har utsett Stefan Sandor till ny VD för Serstech. Han tillträder den 8 januari och efterträder t f VD Thomas Pileby, som återgår till tjänsten som CFO. Rekryteringen av Stefan Sandor är ett led i den anpassning av bolagets strategi som nyligen har beslutats av styrelsen och som är tänkt att finansieras av en företrädesemission som offentliggjordes den 7 december.

Stefan Sandor, 41 år, är i dag VP Marketing & Product Management på mjukvarubolaget Phase One A/S. Han har tidigare arbetat med marknadsföring och försäljning på Axis och Wayfinder och som pilot på SAS. Stefan Sandor har en civilingenjörsexamen med inriktning på data och har även drivit egna företag inom bland annat e-handel och it.

–       Vi är mycket glada att få välkomna Stefan Sandor till Serstech. Vi är övertygade om att han är rätt person att stärka bolagets sälj- och marknadsföringsarbete genom att bygga upp ett nätverk av globala distributörer. Stefan kombinerar entreprenörsdriv med både struktur och teamkänsla, vilket gör honom till en utmärkt ledare, säger Sophie Persson, styrelseordförande i Serstech.

–       Serstech är ett spännande bolag med stor potential, där mina tidigare erfarenheter kommer väl till nytta. Jag tar mig an utmaningen att leda Serstech med fokus och engagemang, säger Stefan Sandor.

För ytterligare information, var god kontakta

Sophie Persson, Styrelseordförande , tel. 0733-86 56 60
Thomas Pileby, tf. VD, tel. 0702-07 26 43

Denna information är sådan information som Serstech AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.30 den 11 december 2017.

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com.