SERSTECH AB: Registrering av företrädesemission genomförd

Serstech AB (”Serstech”) meddelar idag att företrädesemissionen som genomfördes under december 2019 nu har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Serstechs BTA 1 (Betald Tecknad Aktie) var den 3 januari 2020 och stoppdag var den 8 januari 2020. De nya aktierna beräknas finnas distribuerade till respektive VP-konto/depå den 10 januari 2020.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 8 014 913.2125 kronor fördelat på 71 243 673 aktier.

Detta pressmeddelande ska enligt gällande regelverk skickats ut senast på dagen för sista handel med BTA den 3 januari 2020, till följd av administrativa orsaker hos Serstechs emissionsinstitut meddelades Serstech dessvärre inte de nödvändiga uppgifter som krävdes för att skapa pressmeddelandet innan idag den 9 januari 2020.

Sedermera Fondkommission är emissionsinstitut för Serstech i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
+46 739 606067
ss@serstech.com

Thomas Pileby,
Styrelseordförande, Serstech AB
+46 702 072643
tp@serstech.com

Hemsida: www.serstech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2020 klockan 15:30 CET.

Certified advisor till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB, phone: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se

Om Serstech AB (publ)

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från exempelvis Serstechs handhållna Ramanspektrometer, Serstech 100 Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver, läkemedel och narkotika. Den typiska slutanvändaren är tull och polismyndigheter, säkerhetsföretag, first responders och läkemedelsbolag. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com.