Teckna utan företräde

För att teckna utan företräde anmäler du detta genom din bank. Bankerna hanterar detta på olika sätt och om du är osäker kan du kontakta Nordic Issuing som sköter detta åt Serstech.

Kontaktuppgifter till Nordic Issuing:

Isabella Christensen isabella.christensen@nordic-issuing.se och Info@nordic-issuing.se, telefon: +46 (0) 40-632 00 20

Det går att teckna sig utan företräde via Nordic Issuings hemsida som återfinns här.

Länkar till bankernas sidor för teckning utan företräde: