Styrelseförändring

Serstech AB , org nr 556713-9893 som vid årsstämman valde in Michael Edelborg Christensen i styrelsen tvingas nu meddela att Michael av personliga skäl väljer att avgå ur styrelsen med omedelbar verkan.

Michael Edelborg Christensen beklagar att han avgår så kort tid efter invalet men tycker att det är bäst att Serstech får möjlighet att hitta en ny ledamot som kan engagera sig till 100% i styrelsen.

Processen med att ersätta Michael i styrelsen har redan inletts säger styrelsens ordförande Thomas Pileby.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Pileby Styr.ordf. Serstech AB Tel: +46 702 072 643
Peter Höjerback, VD Serstech AB, tel: +46 709 759 000.