Lund, 26 september 2016

Serstech noteras på Nasdaq First North den 29 september

Som tidigare kommunicerats har Serstech haft som ambition att ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North.

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Serstechs ansökan om att uppta bolagets aktier till handel på First North från och med den 29 september 2016. Noteringen är villkorad av att Serstech AB uppfyller vissa formella krav. Det är styrelsens bedömning att dessa krav kommer att uppfyllas.

”Noteringen på Nasdaq First North underlättar för Serstech att attrahera institutionellt kapital. Därutöver blir det lättare att marknadsföra Serstech internationellt och underlättar affärer med utländska kunder”, säger Mikael Wanland CEO.

Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som godkänts av Nasdaq, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida www.serstech.com fr.o.m. idag.

Som rådgivare (Certified Adviser) har Serstech valt Västra Hamnen Corporate Finance i Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wanland, VD, Serstech AB, tel: +46 760 94 12 17, mw@serstech.com