Företrädesemission

Företrädesemission Serstechs aktieägare bjuds in till att teckna aktier med företräde i en emission om cirka 24,5 MSEK. Varje aktie ger en teckningsrätt och sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskurs 1,95 SEK. Viktiga datum 5 maj – avstämningsdag 7 maj – 21 maj – teckningsperiod 18 maj – sista … Continue reading Företrädesemission