VD Mikael Wanland återgår till säljroll p.g.a. familjeskäl

VD Mikael Wanland återgår till säljroll p.g.a. familjeskäl

Mikael Wanland lämnar rollen som VD på grund av familjeskäl. Till ny VD utses Thomas Pileby, för närvarande CFO, och samtidigt tar rekryteringsprocessen för att finna en ny VD vid.  
 Mikael Wanland tillträdde som VD för Serstech februari 2016 och återgår nu till en ren säljroll på grund av hälsoskäl i sin närmaste familj.
 – Det är trist att Mikael Wanland inte har möjlighet att fortsätta som VD för Serstech, men bra att han kan fortsätta säljarbetet, säger Sophie Persson, styrelseordförande. Vi startar omedelbart rekryteringen av en ny VD till Serstech och tills den är klar så axlar Thomas Pileby, nuvarande CFO, också rollen som VD.
 Serstech fortsätter arbetet med att nå fortsatt kommersiellt genomslag för Serstechs lösningar på en global marknad. Bolaget prioriterar fortsatt sprängmedelssegmentet där lösningen redan är etablerad, i syfte att fokusera säljresurser och minska utvecklingskostnaderna.

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti, 2017 kl. 08.30.
 Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

 För ytterligare information, var god kontakta:

Thomas Pileby, VD i Serstech AB.
 Mobil: 0702-07 26 43

 Sophie Persson, Styrelseordförande i Serstech AB.
Mobil: 0733-86 56 60.