Serstech gör delleverans med fortsatta leveranser planerade under tredje kvartalet.

Under första kvartalet meddelande Serstech att leveranserna förskjutits två månader och att leveranserna återupptas under juni månad. Leveranserna har nu skett enligt plan och med fler leveranser planerade under det tredje kvartalet. Leveranserna avser instrument såväl som ChemDash där funktionen för samordning av information från tredje part är inkluderad.
Utbildning av vår lösning med slutanvändaren har även genomförts på plats.
 “Det är för oss glädjande att vår kund är redo att återuppta leveranserna igen. Via vår utbildning och möten med användare har vi även fått positiv feedback på att den lösning som vi leverera håller måttet och gör skillnad” säger Mikael Wanland, VD Serstech AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)
Tel: 0760 941217 E-mail: mw@serstech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Serstech AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017.

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified Adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com