Årsredovisning 2016

Serstech AB (publ.)  meddelar idag att årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på företagets webbplats www.serstech.com

Informationen är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknden och /eller  lagen om finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 18 april kl. 10:30.

 

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified Adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: serstech