Pressmeddelande. Lund 2015-11-19

Order på systemlösning för ett av världens farligaste uppdrag

Hotet från farliga ämnen är stort och förmågan att snabbt kunna identifiera dem kan vara avgörande för att rädda liv. En av världens främsta privata aktörer för skarp utbildning inom detta område är Hotzone Solutions, grundat av experter inom kemiska hot på nobelprisbelönta OPCW. Hotzone har idag lagt en initial order på ca en halv miljon kronor för en systemlösning med mjukvara och instrument. Avtalet innebär ett genombrott för Serstechs system på denna extremt krävande marknad. Ytterligare avtal avseende en helt unik databas har också ingåtts liksom samarbete inom försäljning och marknadsföring.

Världens farligaste uppdrag
Hotzone är den enda privata aktören i världen som utbildar sina kunder att hantera världens farligaste ämnen i skarp form, inklusive kemiska stridsmedel. De har en djup kunskap om och tillgång till dessa ovanliga ämnen. Ämnena mäts upp och paketeras tillsammans med Serstechs handhållna spektrometer i en unik lösning som bygger på deras mångåriga erfarenhet av användning i extremt krävande situationer. Lösningen kommer att säljas och marknadsföras i ett nära samarbete. I samband med Hotzones utbildningar kommer dessutom Serstechs instrument och mjukvara att användas av instruktörer och elever från hela världen.

En långsiktig satsning med global exponering
Serstech ingår i samband med detta ett tre-årigt marknadsföringsavtal med ”International CBRNE Institute”, en oberoende non-profit-organisation som sammanför myndigheter, experter och industri i arbetet mot farliga ämnen. Institutet är beläget strax söder om Bryssel i direkt närhet till högkvarteren för bland annat OPCW, NATO, EDA och EU. Där finns även en av Hotzones träningsanläggningar. Serstech kommer att ha en utställning på plats samt synas som partner vid alla möten som sker där samt bygga upp kunskap och kontakter inom området.

– I denna bransch är förtroende allt. Inspektörerna går in i verkligt farliga miljöer och måste kunna lita på tekniken. Hotzones team har varit i Syrien, Irak och Afghanistan och vet vad som krävs på fältet. Vi är därför stolta att de valt Serstech som sin partner. Tillsammans tar vi fram en lösning med en unik databas som möter de hot som de vet verkligen finns och i de former de finns. Deras professionalitet och rykte visar kunder världen över att Serstech är att lita på, säger Peter Höjerback, VD, Serstech AB.

– Serstechs Indicator är ett verkligen användbart instrument. Det är litet och ger snabbt en tydlig identifiering av många av de ämnen som inspektörerna letar efter. Det kan även användas med full skyddsutrustning i svåra miljöer. Med ChemDash, den nya mjukvaran, kan inspektörerna samarbeta mycket smidigare, vilket krävs för att hålla tempo med hoten, säger Olivier Mattmann, VD Hotzone Solutions Group, och tidigare instruktör av inspektörer på OPCW.

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.

Om Hotzone Solutions Group (http://ici-belgium.be/en/)
Hotzone Solutions is the world’s most practice oriented and realistic CBRNE training provider and consultant service. Our mission is to provide live agent training with chemical, biological, radiological, nuclear and explosive materials, CBRN medical countermeasures training, CBRN consulting and live agent testing services for military organisations, emergency responders, law enforcement officers and physical security specialists world-wide. Our training and recommendations to clients are based on extensive practical experience and they are, amongst others, in line with international standards.

Om International CNRNE Institute
ICI is an independent international non-profit organisation based in Belgium. Its primary aim is to enhance CBRNE risk mitigation at regional, national and international level. The ICI serves as a link between governmental and international institutions, first responders and military CBRNE units and industry. To this purpose, the ICI engages in a range of activities, including developing and supporting academic and policy-related research and organisation of conferences, seminars and workshops. In these activities, the ICI seeks to collaborate with other partners, from institutional, academic and corporate bodies. Through these activities the ICI aims to be at the forefront of CBRNE related activity from policy to practical application.