Pressmeddelande, Lund 2016-02-17

Mikael Wanland ny VD för Serstech AB

Peter Höjerback lämnar efter åtta år rollen som VD i Serstech AB. Till ny VD har styrelsen utsett Mikael Wanland, för närvarande försäljningschef på Serstech. Skiftet sker omgående. Det viktigaste motivet bakom VD-bytet är en fokusering av marknadsbearbetningen på sprängmedelssegmentet.

  • Peter Höjerback har gjort ett utmärkt jobb som VD. Han har bidragit till att ta Serstech till den position där bolaget befinner sig i dag, med en unik systemlösning för säker kemikalieinformation. När bolaget nu – med stöd av de resurser som emissionen tillför – går in i en ny fas och växlar upp arbetet med en offensiv global försäljning och marknadsföring, är vi överens om att det även är rätt tid att byta VD, säger Thomas Pileby, styrelseordförande i Serstech AB.
  • Serstech är ett fantastiskt bolag. Jag ser fram emot att bidra till den fortsatta resan där vi får kommersiellt genomslag för lösningarna på en global marknad, säger den tillträdande VD:n för Serstech, Mikael Wanland. Bolagets strategi ligger fast och vi prioriterar nu sprängmedelssegmentet där vår lösning redan är etablerad i syfte att fokusera våra säljresurser, minska utvecklingskostnaderna och säkerställa att bolaget når styrelsens finansiella målsättningar med positivt kassaflöde i slutet av 2016.

Mikael Wanland har över 15 års erfarenhet av internationell försäljning. Han har tidigare varit verksam på instrumentföretaget Unfors RaySafe där han byggde upp en asiatisk verksamhet. Mikael har stor kunskap om försäljning på tillväxtmarknader på global nivå.

  • Det har varit en spännande och utmanande tid, där vi har tagit innovativa lösningar från idéstadium till marknadslansering, säger Peter Höjerback. Jag önskar Mikael Wanland all lycka till med det viktiga arbete som nu påbörjas; att se till att lösningarna når en global marknad.

För ytterligare information, var god kontakta:

Thomas Pileby, styrelseordförande i Serstech AB. Mobil: 0702 072643.