Pressmeddelande. Lund, 2015-11-24

Finansieringslösning om 8 miljoner kronor

Som kommunicerat i senaste kvartalsrapporten har styrelsen arbetat med en förstärkning av bolagets likviditet. Vi är därför nöjda med att kunna meddela att Serstech tillförts 8 MSEK i likvida medel i form av lån. ALMI är en av kreditgivarna.

Vi kan nu med full kraft möta det fortsatt ökande intresset för Serstechs produkter och tjänster. Detta har visat sig inte minst efter föregående veckors presentationer på Milipol i Paris samt på World Customs Organizations konferens i Rotterdam. Intresset från såväl myndigheter som säljpartners är stort och en mängd kontakter kommer att följas upp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Pileby, ordförande, Serstech AB, tel +46 702 072 643, tp@serstech.com

Peter Höjerback, VD, Serstech AB, tel: +46 709 759 000, ph@serstech.com

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.