Aktien och ägarna

Aktien handlas sedan 29 september 2016 på Nasdaq First North. Vår ticker? SERT

Nasdaq First North, klicka här

IR kontakt

Stefan Sandor, CEO Serstech AB (publ
ss@serstech.com, tel. +46 739 60 60 67

Sophie Persson, Chairman of the board
tel. +46 733 86 56 60

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö

Kontaktperson: Christer Nilsson
Tel: 0733 968 404
E-post: christer.nilsson@vhcorp.se