FÖRETRÄDESEMISSION 2018

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 8 januari 2018 klockan 13:00 på Ideon Science Park, Sölvegatan 43 i Lund.

Finansiell kalender

2017-05-08     Delårsrapport januari-mars 2017
2017-05-09     Årsstämma
2017-08-17     Halvårsrapport 2017
2017-11-09     Delårsrapport 2017
2018-02-28     Bokslutskommuniké