Finansiell kalender

2017-05-08     Delårsrapport januari-mars 2017
2017-05-09     Årsstämma
2017-08-17     Halvårsrapport 2017
2017-11-09     Delårsrapport 2017
2018-02-23     Bokslutskommuniké