Serstech genomför företrädesemission samt avser att ansöka om listbyte till Nasdaq First North